Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej

Stronę Biuletynu Informacji Publicznej redagują:

Nadzór merytoryczny prowadzi:

Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego
bryg. Zbigniew Czerniak
ul. Wyszyńskiego 64, Gorzów Wlkp. 66 – 400
tel. (095) 733 83 10
fax. (095) 733 83 05
adres e-mail: czerniakz@straz.gorzow.pl

Za modyfikację informacji odpowiada:

Kierownik sekcji ds. organizacji i nadzoru
kpt. Magdalena Bilińska
ul. Wyszyńskiego 64, Gorzów Wlkp. 66 – 400
tel. (095) 733 83 12
fax. (095) 733 83 05
adres e-mail: bilinskam@straz.gorzow.pl

Administrator biuletynu:

Naczelnik Wydziału Informatyki i Łączności
bryg. Krzysztof Pietrucki
ul. Wyszyńskiego 64, Gorzów Wlkp. 66 – 400
tel. (095) 733 83 70
fax. (095) 733 83 05
adres e-mail: pietruckik@straz.gorzow.pl