Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej

Stronę Biuletynu Informacji Publicznej redagują:

Nadzór merytoryczny prowadzi:

Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru
bryg. Zbigniew Czerniak
ul. Wyszyńskiego 64, Gorzów Wlkp. 66 – 400
tel. (095) 733 83 15
fax. (095) 733 83 05
adres e-mail: czerniakz@straz.gorzow.pl

Za modyfikację informacji odpowiada:

Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru
kpt. Magdalena Bilińska
ul. Wyszyńskiego 64, Gorzów Wlkp. 66 – 400
tel. (095) 733 83 16
fax. (095) 733 83 05
adres e-mail: bilinskam@straz.gorzow.pl

Administrator biuletynu:

Starszy Specjalista w Wydziale Operacyjnym
mł. bryg. Krzysztof Pietrucki
ul. Wyszyńskiego 64, Gorzów Wlkp. 66 – 400
tel. (095) 733 83 56
fax. (095) 733 83 05
adres e-mail: pietruckik@straz.gorzow.pl