Przetarg nieograniczony na dostawę przełączników sieciowych i serwerów

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 6 Klucz publiczny

Załączniki nr 1, 2 i 3 wersja edytowalna

Odpowiedzi nr 1 na pytania do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert (Plik dodano 03.07.2020 r.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (Plik dodano 07.07.2020 r.)