Informacja z uzasadnieniem od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego.

Tabela 10

odstąpienie od zpor tab 10 plik pdf