Informacja o decyzjach wydanych na podstawie art. 264d ust. 1 ustawy.

Tabela 7

decyzja 264 tab 7 plik pdf
Informacja o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie zpor.

udział społeczeństwa tab 6 plik pdf
Informacja o kontrolach planowanych w terenie.

Wykaz kontrolowanych zakładów w 2017 r.

Wykaz kontrolowanych zakładów w 2017 r
Informacja o przyjętych zewnętrznych planach operacyjno- ratowniczych

zpor tab 2

zpor tab 2 plik pdf