Informacja o pozytywnie zaopiniowanych programach zapobiegania poważnym awariom.

PZA

PZA pobierz PDF
Informacja o zatwierdzonych raportach o bezpieczeństwie lub ich zmianach

raport

Informacje o raportach tabela 1 pobierz plik PDF
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie, aktualizowanym corocznie, wykazu substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładach o dużym ryzyku.

Tabela nr 9

Publiczny wykaz tab. 9
Informacja o przedłożonych zgłoszeniach zakładów.

zgloszenie

Zgłoszenia tabela 3 pobierz plik PDF
Gdy usłyszysz syren wycie Żary

Gdy usłyszysz syren wycie Żary plik pdf
Gdy usłyszysz syren wycie Wierzbno

Gdy usłyszysz syren wycie Wierzbno plik pdf
Gdy usłyszysz syren wycie Lubiatów

Gdy usłyszysz syren wycie Lubiatów plik pdf
Gdy usłyszysz syren wycie Krosno Odrzańskie

Gdy usłyszysz syren wycie Krosno plik pdf
Informacja z uzasadnieniem od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego.

Tabela 10

odstąpienie od zpor tab 10 plik pdf
Informacja o decyzjach wydanych na podstawie art. 267a ust. 2 ustawy.

Tabela 8

decyzja 267a tab 8 plik pdf