image_pdfimage_print


Rejestry, ewidencje, archiwum.

Rejestry, ewidencje, archiwum: Rejestr spisów zdawczo-odbiorczych przekazanych do Archiwum Zakładowego Ewidencja akt udostępnionych z Archiwum Zakładowego. Rejestr korespondencji wychodzącej i przychodzącej. Rejestr skarg i wniosków. Książka kontroli. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych. Rejestr pieczęci i stempli. Rejestr wejść i wyjść… Continue Reading Rejestry, ewidencje, archiwum.