image_pdfimage_print


Dług publiczny za 2019 r.

Dług publiczny za 2019 rok Według danych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Oprac. mł. kpt. Anna Cedro – Wydział FinansówDług publiczny za 2018 rok

Według danych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. posiadała zobowiązania wymagalne zgodnie z załączoną niżej tabelą. Opracowanie: mł. kpt. Anna Cedro, Wydział Finansów