Dług publiczny za 2018 rok

Według danych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. posiadała zobowiązania wymagalne zgodnie z załączoną niżej tabelą. Opracowanie: mł. kpt. Anna Cedro, Wydział Finansów    

  
image_print