image_pdfimage_print
    

Dług publiczny za 2019 r.

Dług publiczny za 2019 rok Według danych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Oprac. mł. kpt. Anna Cedro – Wydział FinansówInformacja o majątku KW PSP w Gorzowie Wlkp.

Majątek Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej stanowi własność Skarbu Państwa, którego reprezentantem jest Lubuski Komendant Wojewódzki PSP w Gorzowie Wlkp. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. dysponuje następującym majątkiem Skarbu Państwa: Środki trwałe (konto 011) na poszczególnych grupach… Continue Reading Informacja o majątku KW PSP w Gorzowie Wlkp.