Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 Koncepcja architektoniczna PFU

Załączniki nr 2 i 3 wersja edytowalna

Załącznik nr 5 Identyfikator postępowania

Załącznik nr 6 Klucz publiczny

Załącznik nr 7 Decyzja o lokalizacji inwestycji pożytku publicznego

Odpowiedzi nr 1 na pytania do SIWZ (plik dodano 15.09.2020 r.)

Informacja z otwarcia ofert (plik dodano 18.09.2020 r.)

 
Przetarg nieograniczony na dostawę macierzy dyskowej

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 5 Identyfikator postępowania

Załącznik nr 6 Klucz publiczny

Załączniki nr 2 i 3 wersja edytowalna

Odpowiedzi nr 1 na pytania do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert (plik dodano 08.09.2020 r.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik dodano 08.09.2020 r.)

 
Przetarg nieograniczony na dostawę przełączników sieciowych i serwerów

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 6 Klucz publiczny

Załączniki nr 1, 2 i 3 wersja edytowalna

Odpowiedzi nr 1 na pytania do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert (Plik dodano 03.07.2020 r.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (Plik dodano 07.07.2020 r.)

 
Plan zamówień publicznych na rok 2020 – aktualizacja

 

Plan zamówień publicznych – aktualizacja

 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Informacja z otwarcia ofert na dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Informacja z otwarcia ofert

 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bezgotówkowy zakup paliwa Pb 95 i ON

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Informacja z otwarcia ofert na bezgotówkowy zakup paliwa Pb 95 i ON

Informacja z otwarcia ofert

 
Plan zamówień publicznych na rok 2020

Plan zamówień publicznych

 
Przetarg nieograniczony na bezgotówkowy zakup paliwa PB 95 i ON

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz oferty wersja edytowalna

Odpowiedzi nr 1 na pytania do SIWZ